Γηροκομείο Πειραιώς «Άσυλο Πενήτων Βασ Αθανασίου Πρωθιερέως»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ετήσια Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας (Πάνες Ακράτειας)

Προκηρύσσουμε

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (πάνες ακράτειας ενηλίκων No XL) για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο Παράρτημα: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Ο προϋπολογισμός του υπό προμήθεια είδους, ανέρχεται στο ποσό των 54.990, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18/02/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (Διεύθυνση: Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη 41, Πειραιάς) ενώπιον της Επιτροπής Προμηθειών του Ιδρύματος σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Αναλυτικά οι Όροι του Διαγωνισμού

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γρ. Λαμπράκη 41, Τ.Κ. 185 34 Πειραιάς

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 4143999
Fax: 210 4143880

Ώρες λειτουργίας των Γραφείων: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-16.30

info@girokomeiopeiraios.gr