Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ιδρύματος το ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ –ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”  διοικείται από την Εφορεία (Δ.Σ.) που απαρτίζεται ως κάτωθι:

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΒΕΝΕΤΗΣ
Αντιπρόεδρος

ΕΥΤΥΧΙΟΣ Κ. ΛΥΓΙΝΟΣ
Ταμίας

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Π. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ-ΜΠΡΑΪΜΗ
Ελεγκτής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ
Μέλος

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Φ. ΦΩΤΕΙΝΕΛΛΗ-ΚΡΙΤΙΚΟΥ
Έφορος Νέας πτέρυγας

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Κ. ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ
Επίτιμος Αντιπρόεδρος