Οι προϋποθέσεις για εισαγωγή είναι:

Α) Ηλικία άνω των 65 ετών
Β) Πρέπει το άτομο να μην πάσχει από σοβαρή νοητική, σωματική, ψυχική ή μεταδοτική ασθένεια
Γ) Ο Τρόφιμος δεν θα πρέπει να είναι καπνιστής

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α) Αστυνομική Ταυτότητα
Β) Βιβλιάριο ασθενείας
Γ) Ενημερωτικό Σύνταξης & λοιπών οικονομικών στοιχείων
Δ) Ακτινογραφία θώρακος
Ε) Δερματολογική εξέταση
ΣΤ) Δήλωση λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος