Μάρτιος 2024

Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 2024 Περίοδος υποβολής προσφορών είναι από 12/03/2024 έως 13/05/2024. Δέχεται έγγραφες προσφορές εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γρ. Λαμπράκη 41, Τ.Κ. 185 34 Πειραιάς

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 4143999
Fax: 210 4143880

Ώρες λειτουργίας των Γραφείων: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-16.30

info@girokomeiopeiraios.gr