Προκηρύξεις

Πειραιάς 25/01/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Έχοντας υπόψη: Τις δ

Πειραιάς 31/01/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Έχοντας υπόψη: Τις δ

Πειραιάς 22/01/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Έχοντας υπόψη: Τις δ

Πειραιάς 24/01/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Έχοντας υπόψη: Τις δ

Πειραιάς 11/01/19 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Κανονισμό του Ιδρύματος. 3. Την υπ’ αριθμ. 828/3-4-14 Απόφαση του

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Κανονισμό του Ιδρύματος. 3. Την υπ’ αριθμ. 828/3-4-14 Απόφαση του Διοικητικού Σ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Κανονισμό του Ιδρύματος. 3. Την υπ’ αριθμ. 828/3-4-14 Απόφαση του Διοικητικού Σ

Προκηρύσσουμε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την προμήθεια ειδών καθαρ

Προκηρύσσουμε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την προμήθεια ειδών καθαρ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γρ. Λαμπράκη 41, Τ.Κ. 185 34 Πειραιάς

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 4143999
Fax: 210 4143880

Ώρες λειτουργίας των Γραφείων: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-16.30

info@girokomeiopeiraios.gr