Ανακοίνωση εκποίησης ακινήτου, Χρ. Λαδά 5-7, Αθήνα