Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου
Γηροκομείο Πειραιώς

Πολιτική Απορρήτου

Το ΄Ασυλο Πενήτων (Γηροκομείο Πειραιώς) ενεργώντας ως “υπεύθυνος επεξεργασίας”, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο. Σε αυτή την Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι λέξεις “εμείς” ή “εμάς” αναφέρονται στo Γηροκομείο Πειραιώς.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία περιγράφει  το πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα των επισκεπτών αυτού του ιστοτόπου (“Προσωπικά Δεδομένα”) και εξηγεί τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να αλλάζουμε, να τροποποιούμε, να προσθέτουμε, να καταργούμε ή να ενημερώνουμε από καιρό σε καιρό αυτήν την Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημοσιεύοντας μια νέα πολιτική σε αυτόν τον ιστότοπο.

1. Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;
Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν καμία μορφή εγγραφής, γεγονός που σας επιτρέπει  να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να λαμβάνει χώρα η ταυτοποίηση σας. Ωστόσο, από ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας δώσετε Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι  άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία της ταυτότητάς σας, όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό τηλεφώνου. Υπάρχει πιθανότητα να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να σας προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες και για λόγους υποστήριξης πελατών, να σας τιμολογήσουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που ζητήσατε, για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για άλλους σκοπούς όταν αυτό είναι απαραίτητο βάση συγκεκριμένων συνθηκών ή για περιπτώσεις που σας ενημερώνουμε σχετικά εξαρχής όταν συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα από εσάς, αναλόγως την περίπτωση.

Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για αναλύσεις επί της χρήσης ιστοσελίδας:

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως οι συγκεκριμένες σελίδες που επισκέπτεστε, η ιστοσελίδα από την οποία προσήλθατε στον ιστότοπο και κάποιες από τις αναζητήσεις που τυχόν πραγματοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου και τη μέτρηση χρήσης του για σκοπούς εσωτερικής έρευνας αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να εγκαταστήσουμε “cookies” που συλλέγουν το όνομα τομέα του χρήστη (domain name), τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, το λειτουργικό σας σύστημα και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης.  Τα “cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα “cookies” δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής (“browser”) σας έτσι ώστε να σας ειδοποιεί όταν λάβετε ένα “cookie“, αυτό θα σας επιτρέψει να αποφασίσετε εάν θέλετε να το δεχτείτε ή όχι. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε τα cookies εντελώς. Ωστόσο, εάν δεν δεχτείτε τα “cookies”, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του  ιστοτόπου μας. 

Επί του παρόντος, δεν απαντάμε στα μηνύματα “do not track” του προγράμματος περιήγησης ιστού ή σε άλλους μηχανισμούς που παρέχουν μια μέθοδο για τον αποκλεισμό συλλογής πληροφοριών σε ιστότοπους ή άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ενδέχεται επίσης, να πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον ιστότοπο, περιστασιακή χρήση διαδικτυακών ετικετών ιστοτόπων (internet tags) (γνωστές ως ετικέτες ενεργειών, GIF ενός πίξελ, κενά GIF, αόρατα GIF και GIF 1 επί 1 (1x1)) και “cookies” τα οποία μπορεί να αναπτύχθούν μέσω συνεργατών/ προμηθευτών που παρέχουν υπηρεσίες διαφήμισης ή ανάλυσης διαδικτυακής χρήσης ιστοτόπου (“web analytics”). Οι συνεργάτες/ προμηθευτές αυτοί μπορεί να βρίσκονται και να αποθηκεύουν τις αντίστοιχες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) σε μια ξένη χώρα. Αυτές οι διαδικτυακές ετικέτες/ “cookies” τοποθετούνται τόσο σε διαδικτυακές διαφημίσεις που κατευθύνουν τους χρήστες σε αυτόν τον ιστότοπο όσο και σε διαφορετικές σελίδες αυτού του ιστοτόπου.

 Χρησιμοποιούμε αυτήν την τεχνολογία για να μετρήσουμε την ανταπόκριση των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας και την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μας ενεργειών  (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των σελίδων που ανοίγουν και των πληροφοριών που συμβουλεύονται) καθώς και για την αξιολόγηση της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου.

Οι συνεργάτες/προμηθευτές παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών ή ανάλυσης διαδικτύακής χρήσης ιστοτόπου μπορεί να συλλέξουν δεδομένα για τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας ή άλλων ιστοσελίδων λόγω αυτών των διαδικτυακών ετικετών/ “cookies”, μπορεί να συντάξουν εκ μέρους μας αναφορές σχετικά με την επισκεψιμότητα/κίνηση (websites activity) και ενδέχεται να παρέχουν περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται εν γένει με τη χρήση του ιστοτόπου και του Διαδικτύου. Επίσης, μπορεί να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες σε άλλα μέρη, εάν υπάρχει σχετική νομική απαίτηση να το πράξουν, ή εάν προσλαμβάνουν άλλα μέρη για να επεξεργάζονται πληροφορίες εκ μέρους τους.

 

Ενδέχεται να συνδυάσουμε, να συγκεντρώσουμε ή να προβούμε σε ανωνυμοποίηση Προσωπικών Δεδομένων με δεδομένα που συλλέγουμε από ή για εσάς από άλλες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων, παρόχους δημογραφικών πληροφοριών, συνεργάτες κοινού μάρκετινγκ, πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και άλλα τρίτα μέρη.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων, παρακολούθησης και πρόληψης απάτης ή εγκληματικής δραστηριότητας, παραβίασης και άλλης πιθανής κατάχρησης των προϊόντων και υπηρεσιών μας, καθώς και για την τροποποίηση των υπηρεσιών μας.

Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

• εάν μας ζητηθεί να το πράξουμε εξαιτίας ενός εφαρμοστέου νόμου, αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές (συμπεριλαμβανομένης δικαστικής εντολής, κλήτευσης ή κυβερνητικού κανονισμού), ακόμη και εκτός της χώρας διαμονής σας.

• εάν χρειαστεί να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

• όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι η χρήση Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων δικαιωμάτων, της ασφάλειας ή της ακεραιότητας αυτού του ιστότοπου.

• ώστε να προστατεύσουμε την ασφάλειά σας ή την ασφάλεια των άλλων.

• ως μέρος οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης νομικής έρευνας ή διαδικασίας στη χώρα σας ή σε άλλες χώρες. ή,

• στο βαθμό που είναι λογικά απαραίτητο για την ανάπτυξη ή τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης ή της ολοκλήρωσης μιας εταιρικής ή εμπορικής συναλλαγής.

2.   Πότε και σε ποιον αποκαλύπτουμε τα δεδομένα σας;

Η Πολιτική αυτή περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιγράφει τις περιστάσεις κάτω από  τις οποίες μπορούμε να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Μπορεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες του Ιδρύματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται επίσης να μεταφερθούν σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή ενδέχεται να υποβληθούν σε νόμιμη επεξεργασία, όπως για παράδοση υπηρεσιών, αξιολόγηση της χρησιμότητας της παρούσας ιστοσελίδας, μάρκετινγκ, διαφήμισης, διαχείρισης δεδομένων ή για τεχνική υποστήριξη.

Τα παραπάνω τρίτα μέρη έχουν συμβατική υποχρέωση να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τον συμφωνηθέντα σκοπό, να μην πωλούν τα δεδομένα αυτά και να μην κοινοποιούν σε τρίτα μέρη εκτός αν το επιτρέπουμε, αν απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί επίσης να μεταφερθούν σε τρίτους σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης ή μεταβίβασης της δραστηριότητας αυτού του δικτυακού τόπου ή μέρους του και των δεδομένων πελατών που συνδέονται με αυτόν. Στην περίπτωση αυτή απαιτούμε από τον αγοραστή, τον εκδοχέα ή τον αντισυμβαλλόμενο στον οποίο μεταβιβάζεται η δραστηριότητα  να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επίσης, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε τρίτους εάν μας ζητηθεί να το πράξουμε λόγω εφαρμοστέου νόμου, δικαστικής απόφασης ή κυβερνητικής πράξης (συμπεριλαμβανομένης δικαστικής εντολής, κλήτευσης ή κυβερνητικού κανονισμού), ακόμη και εκτός της χώρας διαμονής σας, εάν χρειαστεί να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι η αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων δικαιωμάτων, της ασφάλειας ή της ακεραιότητας αυτού του ιστότοπου, ώστε να προστατεύσουμε την ασφάλειά σας ή την ασφάλεια των άλλων∙ ως μέρος οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης νομικής έρευνας ή διαδικασίας στη χώρα σας ή στο εξωτερικό∙, ή σε προμηθευτές, συμβούλους και άλλες νομικές οντότητες στο βαθμό που είναι λογικά αναγκαίο για την ανάπτυξη ή τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης ή της ολοκλήρωσης μιας εταιρικής ή εμπορικής συναλλαγής.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, πρόσβασης ή αποθήκευσης σε άλλη χώρα εκτός της χώρας όπου βρίσκεταιτ o Γηροκομείο Πειραιώς.  Αυτές οι χώρες ενδέχεται να προσφέρουν διαφορετικό  επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Εάν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξωτερικές εταιρείες/ εξωτερικούς συνεργάτες που υπάγονται σε άλλες δικαιοδοσίες, θα μεριμνήσουμε για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

3. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά , οργανωτικά και υλικά μέτρα για την παροχή επαρκούς επιπέδου ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Δυστυχώς, κανένας οργανισμός δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των πληροφοριών, ιδίως των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου.

4. Πώς αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών;

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε παιδιά. Το ΄Ασυλο Πενήτων (Γηροκομείο Πειραιώς) δεν θα συλλέξει, χρησιμοποιήσει, ή αποκαλύψει εν γνώση της προσωπικά δεδομένα από ανήλικους κάτω των 18 ετών,

5. Επί πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Θα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για την συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή τις κανονιστικές ρυθμίσεις.  

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να παραμείνουν στις ιστοσελίδες/ εφαρμογές μας για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο βάσει του σκοπού επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως και την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η δυνατότητα της Εταιρείας να συμμορφώνεται προς τις κανονιστικές και λοιπές της υποχρεώσεις και να και να θεμελιώσει, ασκήσει ή υποστηρίξει νομικές αξιώσεις.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

 Όποτε επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά διατηρούνται ακριβή και ενημερωμένα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα υπό τους όρους και εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας στις οποίες υπόκεισθε:

  • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα ως επεξεργάζονται από εμάς και, εάν πιστεύετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς είναι λανθασμένες, παρωχημένες ή ελλιπείς, να ζητήσετε την διόρθωση ή την επικαιροποίησή τους,
  • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες επεξεργασίας, 
  • το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από αυτήν την ανάκληση,
  • το δικαίωμα εναντίωσης, συνολικά ή εν μέρει, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
  • το δικαίωμα να ζητήσετε την φορητότητά τους, δηλαδή την επιστροφή σε εσάς των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς  ή την μεταφορά σε πρόσωπο της επιλογής σας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή,  

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή θέλετε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στο ΄Ασυλο Πενήτων (Γηροκομείο Πειραιώς)

Η υπεύθυνη χρήση Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί βασική αξία στο ΄Ασυλο Πενήτων (Γηροκομείο Πειραιώς) . Το Ίδρυμα σέβεται πλήρως τους νόμους περί ιδιωτικότητας και υπόκειται σε εσωτερικό πλαίσιο κανόνων και πολιτικών απορρήτου. Αν έχετε κάποια ερώτηση ή θέλετε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γρ. Λαμπράκη 41, Τ.Κ. 185 34 Πειραιάς

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 4143999
Fax: 210 4143880

Ώρες λειτουργίας των Γραφείων: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-16.30

info@girokomeiopeiraios.gr