ανακοίνωση Tag

Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 2024 Περίοδος υποβολής προσφορών είναι από 12/03/2024 έως 13/05/2024. Δέχεται έγγραφες προσφορές εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της

Ο Διαγωνισμός έχει κλείσει Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2023 Δέχεται έγγραφες προσφορές εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας δημοσίευσης στην ισ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γρ. Λαμπράκη 41, Τ.Κ. 185 34 Πειραιάς

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 4143999
Fax: 210 4143880

Ώρες λειτουργίας των Γραφείων: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-16.30

info@girokomeiopeiraios.gr