Ιανουάριος 2018

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Κανονισμό του Ιδρύματος. 3. Την υπ’ αριθμ. 828/3-4-14 Απόφαση του Διοικητικού Σ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γρ. Λαμπράκη 41, Τ.Κ. 185 34 Πειραιάς

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 4143999
Fax: 210 4143880

Ώρες λειτουργίας των Γραφείων: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30-16.30

info@girokomeiopeiraios.gr